spacer.png, 0 kB

Ambjente në Tiranë

Doni më tepër informacion për :
 

Search


spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
BASHKEPUNIMI Printoni E-mail
collaboration.jpgGjatë veprimtarisë së saj intesive, nevojat dhe kërkesat gjithnjë në rritje të tregut, kanë bërë që 2A-L të bashkëpunojë me kompani prestigjioze në fushën e ndërtimit si shqiptare dhe të huaja. Kjo eksperiencë pune, ka krijuar përvojë efikase dhe rezultate të larta për 2A-L. Bashkëpunime serioze ka patur edhe me kompani që ofrojnë material e ndërtimi të një cilësie mjaft të lartë, që përbëjnë interes kryesor për 2A-L, gjithnjë në kërkim të risive cilësore të sferës së ndërtimeve.
2A-L bashkepunon me partnerë prestigjioze vendas dhe të huaj për realizimin e projekteve dhe ndërtimeve të cilësise së lartë, konkuruese të ndërtimeve në vendet europiane. Puna në grup dhe zbatimi i risive arkitekturore, teknike dhe lëndëve të para të cilësise së lartë, janë kyci i suksesit së 2A-L dhe bashkëpunëtoreve të saj.
 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB